MY PAGE


Homepage : http://www.ysmic.com
Company : YOUNGSIN METAL INDUSTRIAL COMPANY LIMITED
Phone : (1)82-31-680-8700
(2)82-2-856-5711
FAX : (1)82-31-680-8770
(2)82-2-867-2245
Address : (1)593,Manho-Ri,Poseung-Myun,Pyongtack-Si,Kyunggi-Do,Korea(Zip Code: 451-821)
(2)493-6,Kasan-Dong,Kumchun-Gu,Seoul,Korea (Daerung Technotown 6-604 Ho)(Zip Code: 153-023)
URL : (1)http://www.ysmic.com
(2)http://www.ysmic.co.kr
E-mail : ysmic@ysmic.com